ราคาโปรโมชั่น: US $ 4500-5200 / เมตริกตัน

ราคาโปรโมชั่น: US $ 2200-4500 / เมตริกตัน