ราคาโปรโมชั่น: US $ 3000-5000 / เมตริกตัน

ราคาโปรโมชั่น: US $ 4500-5500 / เมตริกตัน