About products and suppliers:
Alibaba.com นำเสนอผลิตภัณฑ์ 2406 ทองเหลือง id การ์ด มีตัวเลือก ทองเหลือง id การ์ด จำนวนมากให้กับคุณ เช่น waterproof / weatherproof, mini tag คุณยังสามารถเลือกได้จาก rfid, nfc ทองเหลือง id การ์ด อีกทั้งจาก 13.56mhz, 125khz ทองเหลือง id การ์ด.