ตัวอย่าง: $1.30 /Bag, 1 Bag (Min. Order): ซื้อตัวอย่าง