ตัวอย่าง: $50.00 /Piece, 1 Piece (Min. Order): ซื้อตัวอย่าง