ภาพรวม
รายละเอียดโดยย่อ
สี:
ดอกมะลิ

Specifications

Thai Jasmine Rice