เวินโจว จีน

US$8.00
US$0.17
US$1.76

ฝูเจี้ยน จีน

US$16.80
US$2.15
US$2.00

กวางตุ้ง จีน

US$1.80
US$0.13
US$37.13

ไท่โจว ประเทศจีน

US$9.00
US$11.50
US$4.79