• ระบบการจัดหา
  • บริการและสมาชิก
  • ช่วยเหลือและชุมชน
รับประกัน (ปี)
โคมไฟส่องสว่างที่มีประสิทธิภาพ (ลูเมน / วัตต์)
แหล่งกำเนิดแสง
วัสดุของตัวเครื่องไฟ