About products and suppliers

สั่งซื้อ ลวดเชื่อม esab ขายส่งสำหรับกระบวนการเชื่อมและการตัดที่แตกต่างกัน สำหรับบริษัทในอุตสาหกรรมโลหะการ การติดตั้งหัวเชื่อมหลากหลายขนาดและรูปร่างจะเป็นประโยชน์ ในการเชื่อมด้วยแก๊สเฉื่อยโลหะหรือการเชื่อม MIG หัวฉีดทรงกรวยช่วยให้ก๊าซป้องกันครอบคลุมพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้น แต่อาจทำให้เกิดการกระเด็นมากขึ้น หัวฉีดแบบขวดช่วยให้ก๊าซครอบคลุมน้อยลง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการปนเปื้อนระหว่างการเชื่อม อย่างไรก็ตาม รูตรงทำให้ทำความสะอาดง่ายขึ้นมาก หัวฉีดทรงกระบอกมักใช้สำหรับการเชื่อมที่มีกำลังแรงสูง และเหมาะสำหรับการทำงานกับวัสดุที่หนากว่า


นอกเหนือจากการดูรูปร่างของหัวฉีดแล้ว การเลือก ลวดเชื่อม esab ของวัสดุที่เหมาะสมก็มีความสำคัญเช่นกัน วัสดุต่างๆ มีความทนทานต่างกัน และจำเป็นต้องเลือกวัสดุที่เหมาะสมเพื่อการเชื่อมที่มีประสิทธิภาพ ทองเหลืองเป็นวัสดุทั่วไปที่ใช้กับหัวเชื่อม MIG แต่มักใช้ในการใช้งานที่มีกระแสไฟต่ำและอาจมีความคงทนน้อยกว่าโลหะอื่นๆ เช่น ทองแดง หัวฉีดที่ทำจากทองแดงสามารถดูดซับความร้อนได้มากกว่าเมื่อเทียบกับหัวฉีดที่ทำจากทองเหลือง และเหมาะสำหรับการใช้งานในระยะยาวในการเชื่อมด้วยค่าแอมแปร์ที่สูงกว่า


นอกจากปลายเชื่อม MIG แล้ว เป็นหัวเชื่อมแบบใช้ออกซิเจน-อะเซทิลีนสำหรับการเชื่อมและการตัด ปลายคบเพลิงสำหรับการเชื่อมได้รับการออกแบบให้แตกต่างไปจากหัวตัดหัวตัดแก๊ส เคล็ดลับสำหรับการตัดด้วยแก๊สมักจะได้รับการออกแบบโดยมีรูตรงกลางหนึ่งรูล้อมรอบด้วยรูเล็กๆ หลายรู